Fördelar med fackligt medlemsskap

Det finns många fördelar med att gå med i ett fackförbund som anställd på ett företag. Idag är en majoritet av alla yrkesaktiva i Sverige anslutna till något fackförbund, och vilket man ska välja beror på i vilken bransch man arbetar i.

Flera arbetstagare som gått ihop

Ett fackförbund är i praktiken flera arbetstagare som gått ihop och kommit överens om olika saker, och som därmed står på din sida som arbetare. Fackförbundet fungerar helt enkelt som ett stöd och förhindrar att företaget kan utnyttja de anställda, och ju fler som är medlemmar desto starkare blir fackförbundets position. Dessutom har du större möjligheter att få rätt mot din arbetsgivare om en tvist skulle uppstå, om du är medlem i ett fackförbund. Som ensam arbetstagare hamnar man lätt i underläge mot sin arbetsgivare, men tack vare facket får du rätt uppbackning för att vinna tvisten. Ett medlemskap i t ex fackförbundet pappers innebär både en trygghet och en tacksamhet för dig som arbetar inom pappersindustrin om en situation skulle uppstå.

Löneförhandling

Du kan alltid lita på att fackförbundet står bakom dig och arbetar för dina villkor. Att gå med i ett fackförbund är väldigt enkelt och sker för det mesta direkt på nätet. Efter det blir du kontaktad med mer information och ett avtal, antingen per telefon eller får det hemskickat. Utöver de arbetsrelaterade förmånerna innebär ett medlemskap i facket även att du får ta del av en rad olika erbjudanden och rabatter, såsom till exempel bättre lånevillkor och bättre priser på varor och tjänster.
Bland fackförbundets allra viktigaste uppgifter är att se till att din yrkesgrupp har en bra löneutveckling och att arbetsförhållandena är bra.

 

Utöver löneförhandling tar facket också hand om frågor som semester och arbetstid, frågor som sedan gäller alla anställda på företaget och inte bara de fackligt anslutna. Det finns med andra ord många anledningar för dig som yrkesanställd att gå med i facket.