Att ansluta sig fackligt

Att gå med i ett fackförbund är bland det klokaste du kan göra som anställd på ett företag, och en majoritet av alla yrkesaktiva i Sverige är anslutna till något fackförbund. Alla har rätt att gå med i facket, men det är heller inget måste. Ett fackförbund finns där för ditt bästa som arbetstagare och fungerar som ett stöd för dig gentemot arbetsgivaren, om det är så att en tvist skulle uppstå.

Facket är en trygghetsgaranti

Som arbetstagare hamnar man ofta i ett underläge och att då ha en organisation i ryggen som arbetar för ens rättigheter är både tacksamt och tryggt. Förutom själva tryggheten i att vara ansluten till facket innebär ett medlemskap också att du har chansen att påverka dina arbetsvillkor och få hjälp med frågor som rör arbetsrätt och juridik. Dessutom har du tillgång till flera förmåner, erbjudanden och rabatter som är knutna till ditt medlemskap. Facket har mer makt än en enskild arbetstagare och ju fler medlemmar fackförbundet har, desto starkare är deras position och makt. Det finns alltså många fördelar med att gå med i ett fackförbund. Att gå med i facket är väldigt enkelt och många gånger kan man bli medlem snabbt direkt på nätet. Därefter får man hemskickat avtal och mer information, alternativt att du blir kontaktad av fackförbundet per telefon.

Välj organisation utifrån bransch

Det finns en rad olika fackförbund att gå med i och vilket man ska välja beror framförallt på inom vilken bransch man arbetar då alla yrkesområden har sina egna fackorganisationer – men även studenter och pensionärer kan bli medlemmar i ett fackförbund. Fackförbundets främsta uppgift är att förhandla fram ett bra kollektivavtal som bland annat handlar om en god löneutveckling, semestervillkor och bra arbetsförhållanden. Kollektivavtalet gäller sedan för alla på arbetsplatsen och inte bara de som är anslutna till fackförbundet.