Hem

Välkommen till Avdelning 151!

Här ger vi dig information om de olika fackförbunden som finns i Sverige idag, vad det gör samt hur du som privatperson kan dra nytta av dem.

Alla har rätt att gå med i ett fackförbund, men ingen tvingas att gå med. Ett fackförbund är en organisation som skapats av fackföreningar som verkar inom samma bransch – i praktiken arbetare som gått ihop och kommit överens om olika saker för att på så vis kunna förhindra att företagen utnyttjar de anställda. Några av fackförbundets allra viktigaste uppgifter är att se till att din yrkesgrupp har en bra löneutveckling och att du trivs på din arbetsplats och att det är drägliga arbetsförhållanden. Fackförbundet förhandlar fram ett kollektivavtal som inte bara gäller lönen utan också om andra saker såsom semester och arbetstid. Kollektivavtalet gäller sedan alla anställda på företaget, och inte enbart de som är anslutna till fackförbundet.

Facket vill det bästa för dig

Ett fackförbund har alltid ditt bästa och dina villkor som anställd i fokus, vilket är en trygghet eftersom du alltid kan lita på att fackförbundet står bakom dig. Om en tvist skulle uppstå mellan en arbetstagare och en arbetsgivare är det oftast arbetstagaren som hamnar i underläge, men genom att vara ansluten till ett fackförbund kan man få uppbackning och stöd, och större möjligheter att få rätt mot sin arbetsgivare. Ett fackförbund är alltså både en hjälp och en trygghet om en besvärlig situation eller tvist skulle uppstå.

Välja det förbund som passar dig

Vilket fackförbund du ska ansluta sig till beror på inom vilken bransch du arbetar inom, eftersom olika yrkesområden har sina egna fackförbund. Styrkan i ett fackförbund ligger i att många går ihop tillsammans, så ju fler medlemmar fackförbundet har, desto starkare blir deras position och möjligheter att påverka saker. Det finns många fördelar med att gå med i ett fackförbund och förutom tryggheten får du även chans att påverka dina arbetsvillkor. Dessutom innebär ett medlemskap i ett fackförbund också att du har tillgång till en rad olika förmåner och medlemserbjudanden.

Här nedan är en informativ video gjord av IF metall som handlar om hur arbetarnas situation skulle se ut utan ett fackförbund