Vi har upphört !!

Medlemmar tillhör nu avd 34 istället.

Pappers avdelning 151 - 2016

 

Djupafors var ursprungligen namnet på ett vattenfall, invid vilket ett pappersbruk anlades 1868 av Casper Wrede. Han var ägare till Djupafors gård och aktiv i flera år i styrelsen för Blekinge läns hushållningssällskap. Inspirationen till pappersbruket fick han efter att ha besökt Paris och världsutställningen där. Han intresserade sig speciellt för de exponerade pappersorterna och ville fördjupa sig mer inom just det här området. Friherre Casper Wredes son, ingenjören Henrik Wrede fick i uppdrag att leda arbetet vid anläggningen. Den 8 juli 1868 bildades Djupafors Fabriks Aktiebolag och produktionen var igång. Till en början var tillverkningen rätt anspråkslös och utgjordes endast av slipad trämassa som såldes till pappersbruk både inom och utanför Sveriges gränser.

 

År 1972 hade produktionen gått från slipmassa till papp. Cirka tio år senare hade kapaciteten successivt ökat till 500 ton papp årligen. Det skedde en modernisering av pappfabriken mellan år 1914 och 1916. Det var strax därefter som familjen Wrede lämnade bolagets ledning i samband med Hemsjöbolagets aktieköp. Fabriken utvidgades ytterligare åren 1924–1925 då man köpte in nya slipverk och andra maskiner. Vid den här tiden sysselsatte man ungefär 125 arbetare.

 

År 1989 köptes pappersbruket i Djupafors upp av Cascades. Anläggningen producerar nu en mängd olika kartonger, papp och pappersförpackningar och antalet anställda är omkring 130.[1]

 

År 2014 beslutar Cascades att avveckla Cascades Djupafors AB. Detta är slutet av en nästan 150 år gammal epok.

Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Djupafors